Menu

Olja

Vi rekommenderar regelbunden smörjning av er dokumentförstörares skärverk, detta görs enkelt genom att spruta ut smörjolja på ett A4 papper och köra igenom mskinen.