Menu

Plastryggsbindning

Plastryggsbindning (kallas även comb) är plastspiraler, enkelt att binda och används främst när kravet på hållbarhet och livslängd för trycksaken inte är de högsta.